Spoednummer: 06 532 02 915

Klachtenreglement

Wanneer een klacht niet opgelost kan worden met een gesprek, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de KNOV.

Het adres van de klachtencommissie is:

Postbus 18
3720 AA Bilthoven
tel: 0346-214664

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De verloskundigen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op deze site. In deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke zwangerschap kent zijn eigen specifieke omstandigheden.

Professionele én persoonlijke begeleiding

cooperatieverloskundigen    icoon2    knov