Spoednummer: 06 532 02 915

Strippen en inleiden

De uitgerekende datum ligt bij iedereen precies op 40 weken. In Nederland mag je de bevalling tot twee weken na deze datum afwachten. Ruim 80% van de zwangeren bevalt vóór een zwangerschapsduur van 41 weken. Een kleine 20% van de zwangeren bevalt ná een zwangerschapsduur van 41 weken. Uiteindelijk is 96% van de zwangere bevallen vóór 42 weken zwangerschap. Wanneer iemand 42 weken zwanger is noemen we dat ‘serotien’. In de regio ’s-Hertogenbosch zal bij uiterlijk 42 weken de bevalling worden ingeleid. Waarom deze grens bij 42 weken is gesteld? Vanuit de literatuur zien we na 42 weken zwangerschap een lichte stijging (0.08%) van het aantal sterftegevallen van het ongeboren kindje. Om dit risico te vermijden leiden we de bevalling in bij uiterlijk 42 weken zwangerschap. 

Inleiden
Het inleiden van de bevalling kan tussen de 41 en 42 weken zwangerschap. Voor de 41e zwangerschapsweek wordt dit alleen gedaan wanneer er een noodzakelijke (medische) reden bestaat.  Het inleiden van de bevalling heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat je het kunt plannen en dat het einde van de zwangerschap in zicht komt. Maar inleiden heeft ook nadelen. Met inleiden wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht, waardoor er wordt ingegrepen in een natuurlijk proces. Omdat het lichaam vaak nog onrijp is op het moment van inleiden (als het lichaam namelijk rijp genoeg is, komt de bevalling op natuurlijke wijze op gang) geeft dit een grotere kans op ingrepen bij de bevalling. Een inleiding geeft een grotere kans op een langdurige bevalling en daarnaast wordt een inleiding door vrouwen vaak als heftiger en pijnlijker ervaren in verband met het ontbreken van lichaamseigen pijnstillers (endorfines). Je lichaam loopt bij kunstmatig ingrijpen vaak achter de feiten aan.     De procedure van inleiding hangt helemaal af van de rijpheid van de baarmoedermond. Bij een onrijpe baarmoedermond zal er eerst (meestal in de avond) een ballonnetje in de baarmoedermond gebracht worden die voor de eerste drie centimeters ontsluiting zal zorgt. Wanneer je dit punt bereikt hebt, ligt het ballonnetje vanzelf los. Dat is soms na één dag, soms na twee dagen. Deze dagen breng je in het ziekenhuis door. Vanaf drie centimeter ontsluiting kunnen de vliezen gebroken worden en kun je weeënopwekkers krijgen. Wanneer je baarmoedermond al wat rijper is, kun je soms de eerste fase van het ballonnetje overslaan en kan de inleiding direct starten met het breken van de vliezen. Wanneer je ingeleid wordt beval je in het ziekenhuis en is de gynaecoloog verantwoordelijk. De begeleiding tijdens de bevalling wordt meestal door een verloskundige van het ziekenhuis gedaan.  

Strippen
Dat de bevalling vanzelf op gang komt, heeft dus vele voordelen. Hoe minder ingrepen er nodig zijn, hoe groter de kans op een ongecompliceerde bevalling. Een manier om een spontaan begin van een bevalling te stimuleren is strippen. Door middel van een inwendig onderzoek worden de vliezen van de baarmoedermond losgewoeld. Hierbij komt hetzelfde hormoon vrij als het hormoon dat de bevalling laat beginnen, namelijk oxytocine. Om bij de vliezen te kunnen komen moet je wel minimaal één centimeter ontsluiting hebben. Strippen is vooral vanaf 41 weken effectief. De kans dat de bevalling binnen 24 uur na strippen gaat beginnen is 50-60%. Als je gestript wilt worden, plannen we dat samen in op het spreek uur of bij de dienstdoende verloskundige rond de termijn van 41 weken. Mocht je er niet van gaan bevallen, dan is het geen probleem om het strippen te herhalen, dit doen we maximaal 3 keer en met een minimale interval van een dag.  

Serotiniteitsconsult 
Wanneer je de 41e zwangerschapsweek gepasseerd bent en je bent nog niet bevallen, dan zal de verloskundige je informeren over het serotiniteitsconsult. Een consult dat we meestal voor je inplannen in het ziekenhuis tussen 41 en 42 weken. In het ziekenhuis kijken ze of je kindje nog voldoende vruchtwater heeft en of de conditie van het kindje goed is. Om dit te kunnen bepalen maken ze een hartfilmpje (CTG) en een echo van je kindje. Wanneer alle controles goed zijn en er geen andere zwangerschapsproblemen te verwachten zijn, kan in overleg met jou gewacht worden totdat de bevalling spontaan begint. In dat geval wordt geadviseerd om om de paar dagen een CTG te maken en zo nodig de echo te herhalen.    

cooperatieverloskundigen    icoon2    knov