Spoednummer: 06 532 02 915

Miskraam

Helaas gaat het ook wel eens mis tijdens de zwangerschap. Wat is een miskraam, hoe verloopt deze meestal, wat kan er gebeuren als een miskraam is vastgesteld en welke gevoelens een rol kunnen spelen?  
 
Bloedverlies in de eerste 16 weken van de zwangerschap 
Wanneer je tijdens de zwangerschap bloed verliest, maak je je natuurlijk zorgen. Een vaak voorkomende, onschuldige oorzaak van bloedverlies vroeg in de zwangerschap is de innesteling van de bevruchte eicel in de baarmoeder. Bij de helft van deze vrouwen houdt het bloedverlies na enkele dagen op en gaat de zwangerschap normaal verder. Bij de andere helft blijft het bloedverlies bestaan en kan er sprake zijn van een miskraam. Dit wil zeggen dat het embryo (vruchtje) wordt afgestoten. Bij vrouwen die in het begin van de zwangerschap bloedverlies hebben, eindigt vijftig van deze zwangerschappen in een miskraam. Uiteindelijk eindigt 1 op de 10 zwangerschappen in een miskraam. In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen een miskraam. Andere oorzaken kunnen een afwijking aan de baarmoedermond of (zelden) een buitenbaarmoederlijke zwangerschap zijn.
 
Wat zijn de oorzaken van een miskraam? 
Een zwangerschap bestaat uit een vruchtzak en een embryo. Het embryo ontwikkelt zich bij een normale zwangerschap tot een kindje. Een miskraam wordt meestal veroorzaakt door een afwijking van het embryo. Het embryo kan door deze afwijking niet meer groeien en wordt door het lichaam afgestoten. De oorzaak hiervan is meestal een chromosoomafwijking die bij de bevruchting is ontstaan. Deze chromosoomafwijking is zelden erfelijk en meestal zijn er dus geen gevolgen voor een eventuele volgende zwangerschap. Een miskraam ontstaat niet door lichamelijke inspanning. Zo kunnen bijvoorbeeld vrijen, vallen, fietsen, paardrijden of motortijden geen miskraam veroorzaken.

Wat zijn de verschijnselen van een miskraam? 
Vlak voor een miskraam kunnen zwangerschapsverschijnselen zoals gespannen borsten en ochtendmisselijkheid afnemen. Meestal begint een miskraam met bloedverlies. De bloeding kan binnen enkele uren tot dagen toenemen en kortdurend hevig zijn. Hierbij wordt het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder gedreven, gepaard gaande met weeachtige pijn en bloedverlies. Het bloedverlies neemt daarna snel af en houdt na een paar dagen op. Soms is er nog enkele weken een beetje (bruin) bloedverlies. Het kan ook voorkomen dat op een echo ontdekt wordt dat het embryo niet meer leeft, terwijl er nog geen bloedverlies is geweest. Je kan dan binnen enkele dagen (soms weken) een bloeding verwachten waarbij het vruchtje alsnog vanzelf wordt afgestoten. 

Verschillende vormen van een miskraam
Een miskraam kan niet worden tegengehouden of worden voorkòmen. Bij een zeer vroege miskraam is de groei al vroeg in de zwangerschap gestopt en is er geen embryo ontwikkeld. Op de inwendige echo is alleen een vruchtzak zichtbaar. Bij een iets latere miskraam is er een embryo zichtbaar door middel van een inwendige echo. Het embryo heeft echter geen hartactie en is meestal kleiner dan de zwangerschapsduur aangeeft. Deze vormen van miskraam kunnen ongemerkt verlopen. Wanneer de baarmoeder het zwangerschapsweefsel gaat uitdrijven, dan ontstaat kramp, opent de baarmoedermond zich en is er bloedverlies.
 
Welk onderzoek is mogelijk? 
Als je bloed verliest in het begin van de zwangerschap en er reden is tot ongerustheid, dan zijn er verschillende onderzoeken mogelijk: 
 
Echoscopisch onderzoek
Dit onderzoek kan inwendig, via de schede, of uitwendig, via de buik, plaatsvinden. De baarmoederholte en de zwangerschap worden zichtbaar en beoordeeld kan worden of de zwangerschap (nog) intact is. Dit onderzoek verandert niets aan de uitkomst van de zwangerschap.
 
Bloedonderzoek
Bij ruim bloedverlies kan het bloed worden gecontroleerd op bloedarmoede. Soms wordt ook de bloedgroep en rhesus-factor onderzocht. Indien je Rh-negatief bent, krijg je een medicijn wanneer de miskraam na de 10e week optreedt. Een eerste miskraam is geen reden voor onderzoek. Na twee miskramen kan onderzoek in het bloed van jou en je partner plaatsvinden naar de chromosomen en eventueel naar de stolling van het bloed of afweerstoffen in het bloed.

Wat kun je doen bij een miskraam?
Je kunt zelf niets doen om te voorkòmen dat een miskraam optreedt. Er is ook geen behandeling mogelijk. Je hebt de keuze tussen afwachten op het spontane beloop, een curettage of een medicamenteuze behandeling via de gynaecoloog.

Afwachten
Afwachten kan medisch geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. Het verdriet kan thuis beleefd worden en eventuele complicaties van een curettage worden vermeden. Het nadeel van afwachten is dat het emotioneel zwaar kan zijn. Ook kan door ruim bloedverlies of pijn of door een incomplete miskraam later alsnog een curettage nodig zijn. Als je besluit om een spontane miskraam af te wachten, bespreek dan met je verloskundige hoe láng je wilt wachten.

Medicamenteuze behandeling
De miskraam kan worden opwekt door middel van tabletten. De miskraam kan hierna alsnog spontaan optreden zonder dat hiervoor een ingreep nodig is. Een nadeel is dat het soms een aantal dagen kan duren voordat de miskraam op gang komt. Houdt rekening met een hevige menstruatie wat betreft bloedverlies en buikkrampen na het innemen van de tabletten.

Curettage
Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Een curettage is een medische ingreep en vindt plaats onder narcose tijdens een dagopname. Er treden zeldzaam complicaties op bij deze ingreep.

Na de miskraam
Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een curettage is meestal vlot. Gedurende één tot zes weken kan je wat bloedverlies en bruinige afscheiding hebben. Het is verstandig met vrijen te wachten tot het bloedverlies voorbij is. De volgende menstruatie treedt na ongeveer vier tot zes weken op. 
Na een miskraam kun je een moeilijke tijd hebben. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte zijn veel voorkomende emoties. Voel de ruimte om over je gevoelens te praten met je partner, familie, vrienden of je verloskundige.

Neem onmiddellijk contact op:  
• Als het bloedverlies erg hevig is en niet meer met maandverband is op te vangen, zeker bij klachten van 'sterretjes zien' of flauwvallen;
• Als de buikpijn toeneemt en voortdurend aanwezig is;
• Als je koorts krijgt (hoger dan 38°C)

Een volgende zwangerschap  
Een volgende zwangerschap verloopt in de meeste gevallen goed, ook bij vrouwen die meer dan één miskraam hebben doorgemaakt. Als je zwanger wilt worden is het sowieso verstandig gezond te leven en te denken aan bijvoorbeeld foliumzuur. Een miskraam is niet te voorkomen. Wel kan het geruststelling geven om voor een volgende zwangerschap af te spreken dat er al bij ca. 7 weken een (inwendige) echo gemaakt wordt.
 
 

Je zwangerschap en bevalling in de juiste handen

cooperatieverloskundigen    icoon2    knov