Spoednummer: 06 532 02 915

Verzekering

In 2018 zijn de belangrijkste vergoedingen rondom zwangerschap en bevalling als volgt:

  • vergoeding geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
  • verblijf in het ziekenhuis*;
  • veel geneesmiddelen (soms eigen bijdrage vereist);
  • IVF tot drie behandelingen;
  • termijnecho en 20-wekenecho;
  • combinatietest als je een medische indicatie hebt;
  • kraamzorg;
  • ziekenvervoer;
  • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie.

* Wil je zonder medische noodzaak in het ziekenhuis bevallen, dan betaal je bij een basisverzekering wél een eigen bijdrage.

In de voorwaarden van je zorgverzekering staat nauwkeurig uitgelegd wat er allemaal gedekt wordt en onder welke voorwaarden. Ook kun je nalezen hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of je iets moet bijbetalen. Wij adviseren je om de polisvoorwaarden goed te lezen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In principe valt geboortezorg binnen de basisverzekering.

Zwangerschap is geen reden om van polis te mogen veranderen. Veranderen van zorgverzekeraar kan één keer per jaar: je moet dan je verzekering vóór 31 december opzeggen en je aanmelden voor een nieuwe verzekering vóór 1 februari. De nieuwe zorgverzekering gaat dan wel met terugwerkende kracht per 1 januari in. Tussentijds veranderen kan alleen indien de polisvoorwaarden tussentijds gewijzigd worden, in geval van scheiding of op het moment dat je niet verzekerd raakt (bijvoorbeeld door het opheffen van een collectieve polis). Bij enkele verzekeraars (Delta Loyd, OHRA en FBTO) is het mogelijk om in je zwangerschap tussentijds je aanvullende pakket te verhogen. Dit wordt de zogenaamde Meegroeipolis genoemd.

Het blijkt dat Zilveren Kruis en Take care now (Agis) zogenaamde selectiefpolissen hebben. Dat zijn jongerenpolissen tegen een lage premie, maar met uitgeklede verloskundige zorg. Zo hebben beide verzekeraars het Jeroen Bosch Ziekenhuis niet als ziekenhuis gecontracteerd. Dat heeft geen effect op acute, maar wel op geplande verloskundige zorg. Voor alle geplande zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis moet je dan 30% zelf betalen of uitwijken naar een ander ziekenhuis.

Je zwangerschap en bevalling in de juiste handen

cooperatieverloskundigen    icoon2    knov