Spoednummer: 06 532 02 915

Wat gaat er de komende negen maanden gebeuren?

Graag willen wij van Vita Nova dat je een compleet en helder overzicht hebt van de reguliere controles tijdens je zwangerschap. Aan de hand van dit zorgpad heb je zelf zicht over hoe, wat en wanneer dit aan bod zal komen.

WekenWat kun je zelf doen?Wat doet de verloskundige?Wat doet de assistente?

4-8 weken

 • Intakevragenlijst voorbereiden

 • Eerste 2 afspraken inplannen

 • Welkomstpakketje toesturen

 • Aanmelden voor de zwangerenmail/ vadermail

       
       

11-13 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Kraamzorg regelen

 • Zwangerschap melden bij ziektekostenverzekering, evt. polis controleren

 • Houdt rekening met een volle blaas wanneer er een termijn echo verricht wordt. 

 • Indien wens voor NIPT, NIPT betalen op www.niptbetalen.nl. Bewijs hiervan uitprinten

 • Vervolgens bloed voor NIPT laten afnemen bij het DvU of JBZ (hier is geen afspraak voor nodig). Hierbij dienen het betalingsbewijs, het aanvraagformulier en het toestemmingsformulier overhandigd te worden

 • Indien gewenst combinatietest laten verrichten bij DVU (11-13 weken)

 • Standaard controle; klachten en vragen bespreken, bloeddruk meten, wegen, groei van de buik beoordelen en naar hartje van het kindje luisteren

 • Termijn echo: indien je niet voor de combinatietest hebt gekozen

 • Indien wens voor NIPT samen met cliënt en partner aanvraagformulier invullen, ondertekenen en wijzen op betaling van de NIPT

 • Indien wens voor combinatietest aanvraagformulier meegeven

 • Zwangerschapsverklaring meegeven

 • Koffertje met informatiemateriaal meegeven

 • Huisarts inlichten over zorg Vita Nova

 • Indien zwangerschapsdossier compleet is, dit meegeven aan cliënt

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

       
       

14-18 weken

 • Standaard controle

 • Nogmaals de mogelijkheid om de 20 weken echo (SEO) te bespreken Indien gewenst SEO plannen in eigen praktijk of aanvraagformulier meegeven

 • Uitslagen bloedonderzoek bespreken

 • Uitslag van eventuele combinatietest/ NIPT bespreken

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

18-22 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Indien gewenst 20 weken-echo (laten) verrichten

 • Indien nodig erkenning regelen (zie website gemeente Den Bosch -Erkenning regelen?)

 • Standaard controle

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

22-26 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Indien gewenst je aanmelden voor de voorlichtingsavond van het ziekenhuis of andere voorlichting Voorlichtingsavonden.

 • Maak een verplichte patiëntenpas aan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (ook als je thuis wilt bevallen)
 • Standaard controle

 • Voedingskeuze voor baby bespreken

 • Voorlopige plaats bevalling en kraamtijd bespreken

 • Verlengde afspraak plannen i.v.m. groei-echo bij 32 weken

 • Telefonisch vragen beantwoorden

26-28 weken

 • Bezoek verloskundige

 • In geval van rhesus C of D negatief aanvullend bloedonderzoek bij 27 weken Uitleg bloedgroepen.

 • Standaard controle

 • Bloedprikken in geval van Rh c of d negatieve zwangeren

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

30-32 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Bedenk of er aan de hand van de mail vragen zijn mbt de bevalling of het kraambed. Zie geboorteplan , keuzes thuis ziekenhuis

 • Indien gewenst een geboorteplan opstellen. Klik op de link: het geboorteplan.

 • Standaard controle

 • Groeiecho
 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

       

33-34 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Controleer of je het kraampakket ontvangen hebt van de zorgverzekering

 • Standaard controle

 • Informeren over de bevalling

 • Afspraak maken of verzetten

 • Eventueel afspraak verlengen voor bespreken van geboorteplan

34-35 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Standaard controle

 • Bespreken van het beladvies en eventueel geboorteplan ter voorbereiding op de bevalling

 • Telefonisch vragen beantwoorden

35-37 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Standaard controle

 • Op indicatie liggingsecho

 • Controle NAW-gegevens

 • Nieuwe zwangerschapskaart meegegeven

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

37-40 weken

 • Iedere week bezoek verloskundige

 • Het is wenselijk de ziekenhuistas bij 37 weken ingepakt te hebben

 • Jullie bed moet op bedklossen staan vanaf de 37ste zwangerschapsweek

 • Standaard controle

 • Bespreken in de 40e zwangerschapsweek "over tijd"

 • Uitleg geven over de kraamweek

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

41-42 weken

 • 2x controle in het ziekenhuis waarbij een echo en CTG gemaakt worden

 • Bezoek verloskundige

 • Vanaf 41+0 weken om de dag standaard controle en strippen overwegen (max. 3x), indien gewenst en mogelijk

 • Afspraak in het ziekenhuis maken

Bevalling

 • Onderzoek
  Als je weeën hebt komt de verloskundige thuis bij je langs, luistert naar het hartje van de baby en controleert hoeveel cm ontsluiting er is en bespreekt de mogelijkheden tav de bevalling

 • Als je gebroken vliezen hebt zonder weeën komt de verloskundige thuis langs, luistert naar het hartje van de baby, controleert de kleur van het vruchtwater en bespreekt het verloop

 

Kraambed

 • Indien Vita Nova de bevalling niet begeleidt of als je langer in het ziekenhuis verblijft, bel dan het 06-53202915 als jullie naar huis mogen

 • Aangifte doen bij het stadskantoor. kijk voor meer informatie op geboorteaangifte Stadskantoor 's Hertogenbosch.

 • Tot +/- de 8ste dag na de bevalling komt om de dag een verloskundige bij je thuis langs om te controleren hoe het gaat

 • Zij beoordeelt de fysieke en emotionele gesteldheid van moeder en kind. Dit houdt in: het beoordelen van het verloop van de voeding, controleren van de hechtingen, de buik, controles van het kindje

 

Je zwangerschap en bevalling in de juiste handen

cooperatieverloskundigen    icoon2    knov