Spoednummer: 06 532 02 915

Wat gaat er de komende negen maanden gebeuren?

Graag willen wij van Vita Nova dat je een compleet en helder overzicht hebt van de reguliere controles dan wel de Centering bijeenkomsten tijdens je zwangerschap. Aan de hand van dit zorgpad heb je zelf zicht over hoe, wat en wanneer dit aan bod zal komen.

WekenWat kun je zelf doen?Wat doet de verloskundige?Wat doet de assistente?

4-8
weken

 • Intakevragenlijst voorbereiden

 • Eerste afspraak inplannen

 • Welkomstpakketje toesturen

 • Aanmelden voor de zwangerenmail/ vadermail

8-10 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Informatie NIPT
 • Intake bespreken

 • Vitaliteitsecho (inwendig)
 • Centering of reguliere zorg bespreken
 • Kraamzorg bespreken
 • Inplannen volgende afspraken

10-13 weken

 • Bezoek verloskundige

 • Kraamzorg regelen

 • Zwangerschap melden bij ziektekostenverzekering, evt. polis controleren

 • Houdt rekening met een volle blaas wanneer er een termijn echo verricht wordt

 • Keuze maken voor eventuele prenatale screening

 • Afspraak 20 weken echo plannen (SEO)

 • Passende keuze maken voor zwangerschapsbegeleiding

 • Standaard controle; klachten en vragen bespreken, bloeddruk meten, wegen, groei van de buik beoordelen en naar hartje van het kindje luisteren

 • Termijn echo met volle blaas

 • Indien wens voor prenatale screening samen met cliënt en partner aanvraagformulier invullen

 • Zwangerschapsverklaring meegeven

 • Koffertje met informatiemateriaal meegeven

 • Huisarts inlichten over zorg Vita Nova

 • Indien zwangerschapsdossier compleet is, dit meegeven aan cliënt

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

14-18 weken

 • Standaard controle of begeleiding Centering-groep

 • Nogmaals de mogelijkheid om de 20 weken echo (SEO) te bespreken

 • Uitslagen bloedonderzoek bespreken

 • Uitslag van eventuele combinatietest/ NIPT bespreken

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

18-20 weken

 • Bezoek verloskundige of tweede bijeenkomst Centering

 • Indien gewenst 20 weken-echo (laten) verrichten

 • Indien nodig erkenning regelen (zie website gemeente Den Bosch -Erkenning regelen?)

 • Standaard controle of begeleiding Centering-groep

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

20-24 weken

 • Bezoek verloskundige of derde bijeenkomst Centering

 • Indien gewenst je aanmelden voor de voorlichtingsavond van het ziekenhuis of andere voorlichting Voorlichtingsavonden

 • Nog geen patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, laat deze dan maken (ook als je thuis wilt bevallen)
 • Standaard controle of begeleiding in de Centering-groep

 • Voedingskeuze voor je kindje bespreken

 • Voorlopige plaats bevalling en kraamtijd bespreken

 • Verlengde afspraak plannen i.v.m. groei-echo bij 32 weken

 • Telefonisch vragen beantwoorden

24-28 weken

 • Bezoek verloskundige of vierde bijeenkomst Centering

 • In geval van rhesus C of D negatief aanvullend bloedonderzoek bij 27 weken uitleg bloedgroepen

 • Standaard controle of begeleiding in de Centering-groep

 • Bloedprikken in geval van Rh C of D negatieve zwangeren

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

28-30 weken

 • In geval van Centering:
  vijfde bijeenkomst Centering

 • Begeleiding Centering-groep

 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

30-32 weken

 • Bezoek verloskundige of zesde bijeenkomst Centering

 • Bedenk of er aan de hand van de mail vragen zijn mbt de bevalling of het kraambed. Zie geboorteplan, keuzes thuis ziekenhuis

 • Indien gewenst een geboorteplan opstellen. Klik op de link: het geboorteplan

 • Standaard controle of begeleiding Centering-groep

 • Groeiecho (i.g.v. Centering wordt deze apart gepland)
 • Informeren over de bevalling
 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

33-34 weken

 • Bezoek verloskundige of zevende bijeenkomst Centering

 • Controleer of je het kraampakket ontvangen hebt van de zorgverzekering

 • Standaard controle of begeleiden Centering-groep

 • Afspraak maken of verzetten

 • Eventueel afspraak verlengen voor bespreken van geboorteplan

34-35 weken

 • Bezoek verloskundige of achtste bijeenkomst Centering

 • Standaard controle of begeleiden Centering-groep

 • Bespreken van het beladvies en eventueel geboorteplan ter voorbereiding op de bevalling

 • Telefonisch vragen beantwoorden

36 weken

 • In geval van Centering: negende bijeenkomst Centering

 • Begeleiding Centering-groep

 

37-40 weken

 • Iedere week bezoek verloskundige ongeacht de gekozen vorm van zwangerschapsbegeleiding

 • Het is wenselijk de ziekenhuistas bij 37 weken ingepakt te hebben
 • Jullie bed moet op bedklossen staan vanaf de 37ste zwangerschapsweek
 • Standaard controle

 • Bespreken in de 40e zwangerschapsweek
  Wat er gebeurt als je 41 weken of later gaat bevallen

 • Controle NAW-gegevens

 • Nieuwe zwangerschapskaart meegegeven

 • Uitleg geven over de kraamweek
 • Afspraak maken of verzetten

 • Telefonisch vragen beantwoorden

41-42 weken

 • 2x controle in het ziekenhuis waarbij een echo en CTG gemaakt worden

 • Bezoek verloskundige

 • Vanaf 41+0 weken om de dag standaard controle en strippen overwegen (max. 3x), indien gewenst en mogelijk

 • Afspraak in het ziekenhuis maken

Bevalling

 • Onderzoek
  Als je weeën hebt komt de verloskundige thuis bij je langs, luistert naar het hartje van de baby en controleert hoeveel cm ontsluiting er is en bespreekt de mogelijkheden tav de bevalling

 • Als je gebroken vliezen hebt zonder weeën komt de verloskundige thuis langs, luistert naar het hartje van de baby, controleert de kleur van het vruchtwater en bespreekt het verloop

 

Kraambed

 • Indien Vita Nova de bevalling niet begeleidt of als je langer in het ziekenhuis verblijft, bel dan het 06-53202915 als jullie naar huis mogen
 • Aangifte doen bij het stadskantoor. Kijk voor meer informatie op geboorteaangifte Stadskantoor 's Hertogenbosch
 • Tot +/- de 8ste dag na de bevalling komt om de dag een verloskundige bij je thuis langs om te controleren hoe het gaat
 • Zij beoordeelt de fysieke en emotionele gesteldheid van moeder en kind. Dit houdt in: het beoordelen van het verloop van de voeding, controleren van de hechtingen, de buik, controles van het kindje
 

6 weken na de bevalling

 • Nacontrole op de praktijk of tiende bijeenkomst Centering
 • Evaluatie van zorg, vragen beantwoorden of begeleiding in de Centering-groep
 

Je zwangerschap en bevalling in de juiste handen

cooperatieverloskundigen    icoon2    knov